Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Dergâh Yayınları (377 kitap)

Dergâh Yayınları

1977 yılında İstanbulda anonim şirket olarak kurulmuştur. Bir kütüphane oluşturmak için yola çıkıldı. Bu kütüphanede Doğudan, Batıdan, İslâm dünyasından, tarihten, edebiyattan, düşünce dünyasından, sanatların her dalından seçkin eserler, mesele vazeden, problem çözen metinlerin yer alması hedeflendi.

Ayak bastığımız merkez zemin yakın ve uzak tarihiyle, kuvvet ve zaaflarıyla Türkiye idi. Dizilerimiz buna göre oluştu. Türk edebiyatı, Türk klasikleri, İslâm klasikleri, Batı-Doğu klasikleri, Çağdaş Türk düşüncesi, Çağdaş İslâm düşüncesi, Tarih, Felsefe, Anadolu Kitaplığı, Erzurum Kitapları, İletişim......

Yayımladığı kitapların büyük bir kısmı üniversiteye dönük ve akademisyenlerin çalışmalarından oluşmaktadır.

Tarih, iktisat, ilahiyat, edebiyat vb. gibi alanlarda yayımladığı kitapların pek çoğu üniversitelerimizde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Şimdiye kadar üçyüzün üzerinde kitap yayınlanmıştır. Ansiklopedi türü çalışmaların yanında Dergâh Yayınları özellikle külliyat neşri yapmaktadır.

Nurettin Topçu, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Hâmid Tarhan, Ömer Seyfettin, Ahmet Haşim, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Doç. Dr. Ayhan Bıçak, Mustafa Kutlu vb. gibi yazarların bütün eserleri yayınlanmakta, bunların yanında, Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Doç. Dr. Ahmet Kartal, Prof. Dr. Haluk İpekten, Prof. Dr. Sıtkı Aras, Doç. Dr. Fazıl Gökçek, Doç. Dr. Alev Sınar, Dr. Mustafa Kök, Prof. Dr. Yavuz Demir, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Yılmaz Tezkan gibi seçkin ilim adamlarımızın eserlerini neşrederek çalışmalarını kültür hayatına kazandırdı.

Bunlar arasında Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (8 cilt) alanında en hacimli olanıdır. Dinî Bilgiler Ansiklopedisi hazırlanmaktadır. İlmî eserlerin paralelinde şiirden denemeye, romandan tiyatroya ve hatıra ile seyahat kitaplarına uzanan sanat eserlerine de yer verilmiştir. İlim, kültür, sanat hayatımıza hizmetleri geçen kimi vefat etmiş, kimi hayatta olan hocalarımız için Armağan Kitaplar neşredildi, kitaplar yayınladı. Dergâh Yayınları, Doğu, Batı ve İslâm dünyasının klasikleşmiş eserlerini dilimize kazandırmaya gayret etmekte, ayrıca Dergâh adlı bir sanat-edebiyat dergisini aylık olarak çıkarmaktadır (Mart 1990dan beri kesintisiz olarak yayınlanmaktadır).
Binbirdirek Mah. Klodfarer Cad. No: 3/20 Altan İş Merkezi
Sultanahmet / İstanbul
Tel: (212) 518 95 78 (3 Hat)
Faks : (212) 518 95 81

Alfabetik Fiyata göre Basım tarihine göre Çok satanlara göre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19