Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Ensar Neşriyat (143 kitap)

Ensar Neşriyat

Ensar Neşriyat kurulduğu 1979 yılından bu yana çeşitli alanlarda eserler vermiş bir yayınevidir. Niteliğin sürekliliği için çalışmalar yapan, popüler kültürü gören ve fakat farklı bir tarzda değerlendiren bir anlayışla eserlerimizi yayınlamaktayız.
Peki bu anlayış nedir? Her şeyden önce insan, düşünen ve gelişimini eğitimle dolayısıyla temelde okumakla oluşturan bir varlıktır. Kitap hiçbir zaman insanlığın elinden ve gündeminden düşmemiştir. Dünyayı yönlendiren düşünceler, düşünceleri saklayan, ulaştıran kitaplardır. İslam Medeniyeti kitaba en çok değer veren medeniyetlerdendir. Yaşama dair her şeyini bazen sözde bile olsa ‘’kitabta yeri var mı?’’ sorusuyla kiataba danışarak yapan bir medeniyettir. Bu medeniyetin ilim anlayışı da oluşturmuş oldukları dini, felsefi, hukuki tüm düşüncelerini kitap temelli bir anlayışla geliştirmiş ve yaymışladır.
Kitabın değerini kavramış bir yayınevi olarak Temel Kültür Dizisi, Dil Serisi, Kur’an Araştırmaları, Kadın ve Aile gibi eserlerle Türkiye’de kültür ve düşünce dünyamızın gelişmesi ve derinleşmesi için yayınlarını sürdürmeye devam edecektir.
İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI (İSAV) YAYINLARI
Ensar Neşriyat, İSAV (İslami İlimler Araştırma Vakfı) ‘ın ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve sempozyumlarının Türkiye yayın dünyasına kazandırılmasını sağlamaktadır. İSAV’ın çeşitli zamanlarda düzenlemiş olduğu bu toplantılar İslami İlimler, Modernleşme, Küreselleşme, Siyaset, Aile ve Kadın, Çocuk Eğitimi, Psikoloji, Felsefe gibi geniş çerçevelerde yapılmış sempozyumlardır. Farklı bakış açılarının bir araya geldiği bu eserler ele alınan konuya çeşitli pencerelerden bakılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de disiplinler arası çalışmaların öneminin anlaşılmasıyla birlikte, eserlerimizin düşünce ve eğitim açısından değeri de fark edilmiş olmaktadır.
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ (DEM) YAYINLARI
Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları(DEM) Türkiye’de sürekli tekrarlanan, dillere pelesenk haline getirilen ‘Eğitim’ i yayın merkezine alarak nitelikli ve kaliteli eğitimin gerçekleşmesi için eserler yayınlamaktadır. Eğitim, Eğitim Tarihi ve Metodu, Psikoloji, Sosyoloji ve özellikle Türk eğitim sistemi ve din eğitimi üzerine yayınlarını sürdüren DEM yayınları 2 yıl içinde eser sayısını 26’ya çıkardı. Ayrıca Ensar Vakfı bünyesinde bulunan Değerler Eğitimi Merkezi’nin çalışmalarını yayınlayan DEM yayınları gelecek yıllarda nitelikli eserler yayınlamaya devam edecektir.
VEFA YAYINLARI
Tasavvuf alanı ince ve zor bir alandır. Kanaatimizce bu alanda eser yayınlamak gelişigüzel olmamalıdır. Tasavvufun tarihimizde çok önemli bir etki süreci vardır. Anadolu’nun ve Rumeli’nin Müslümanlaşmasında Tasavvufun yeri yadsınamayacak kadar önemlidir. Hem dergahlar, tekkeler aracılığıyla toplumsal bir yaşam biçimi sunulurken Tasavvuf, düşünce olarakta İslam tarihinde kendisini belirgin kılmıştır. Kurumların yanında onlar gibi etki gösteren eserlerde vardır. Bu eserler daha yakın zamana kadar halk ve okuyucu tarafından çok bilinen eserlerdi. Örneğin İhya, Ahmediye, Muhammediye, Müzekkin-nüfus, Mesnevi bunlardan en bilinenleridir. Tasavvuf eserleri tarihimizde birer deniz feneri gibidirler.
Bu düşünceler içinde nitelikli bir yayın çizgisine sahip olarak Vefa Yayınları Tasavvuf eserleri yayınlamaya başlamıştır. Vefa yayınları olarak Tasavvuf eserlerine hakettikleri baskı, estetik ve nitelikli yayın çizgisini vermek için çalışıyoruz.
Kıztaşı Caddesi No:10
Fatih / İstanbul
Tel: (212) 491 19 04
Faks: (491) 19 30
www.ensarnesriyat.com.tr
ensar@ensarnesriyat.com.tr

Alfabetik Fiyata göre Basım tarihine göre Çok satanlara göre

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8