Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Kubbealtı Yayınları (120 kitap)

Kubbealtı Yayınları

...Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı gibi, millî irfan ve sanata hizmeti gaye edinmiş bir müessesenin gelişme ve devâmı için maddî fedâkarlığa duyulan ihtiyaç, aşağıda bildirilen mal ve mülkümüzü Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfına devretmeyi bizler için vicdan borcu kılmıştır. Öyle ki, gençliği bağrında toplamakta bulunan bu ocağın mensuplarının zihnî ve rûhî bir düzen içinde yetişmelerine gayretin, ibâdet gibi temiz, mukaddes bir millî vazîfe ve vicdan borcu olduğuna inanmış bulunuyoruz.
Hareket noktamız bu olmakla berâber, her müslümânın fikir ve gönül dağarcığında bulunması gereken bir Hak kelâmı, hayâtımız boyunca bizi, çevremize maddî mânevî imkânlarımızı açık tutmaya sevk eylemiştir. Cenâb-ı Hak Kurân-ı Kerîminde: Ve mâ leküm illâ tünfiku fî sebîlillâhi mîrasüs-semâvâti vel-arz... (Ne oluyor size ki iman ettikten sonra da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mîrâsı Allahındır.) dediğine göre, Onun vermiş olduğu mal ve mülkü, gene Onun kullarının istifadesine arz eylemek, insan oğluna gurur değil, ancak şükür vermelidir vesselâm.
Köprülü Medresesi, Peykhâne Sok. No:3: Çemberlitaş / İSTANBUL
Tel: (212) 516 23 56 - 518 92 09
Faks: (212) 638 02 72
www.kubbealti.org.tr
e-posta: www.kubbealti.org.tr

Alfabetik Fiyata göre Basım tarihine göre Çok satanlara göre

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6