Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Yakınçağ Tarih Atlası 1815`ten 2000`e Avrupa

Yakınçağ Tarih Atlası 1815`ten 2000`e Avrupa

Colin McEvedy

Sabancı Üniversitesi Yayınları

Sepete Ekle

Yakınçağ Tarih Atlası, Avrupanın 1815ten 2000e kadar uzanan dönemini kapsıyor. Napoléon savaşlarının ardından gelen barış döneminin sonunda, Alman ve İtalyan milliyetçiliğinin uyanışıyla başlayan kitap, güncelleştirilmiş son baskısında SSCBnin dağılması ile ABnin genişleme süreci de dahil olmak üzere yeni binyıla kadar uzanıyor.

Kitap, zamandizinsel sırayla birbirini izleyen elli başlık altındaki haritalar ve okuyucuyu kolayca kavrayan anlatısıyla, Avrupanın yakın tarihi konusunda önemli bir kaynak niteliğinde. Kitabın çerçevesini oluşturan temel harita, Kıta Avrupası ile Kuzey Avrupanın yanı sıra Ortadoğu ile Kuzey Afrikayı içeriyor. Bu haritanın değişik uygulamalarında, önemli siyasi-askeri gelişmeler bağlamında nüfus artışı, nüfus yapısı, kentleşme ve sanayileşmeye ilişkin veriler de coğrafi anlatıma dökülüyor.

Kitapta, her harita bir metne karşılık gelir ve her birine bir tarih düşülür. Metin, kendi içinde bütünlük gösterir ve kesintisizdir. Haritalarda kullanılan özel işaretler, metinde veya harita anahtarında açıklanıyor; bazı işaretler ise anlatıyı yansıtan simgelerdir. Aynı haritadaki aynı ordular kısaltmalarla da gösterilmiş, harita anahtarında bu kısaltmaların savaşın daha ileri bir aşamasındaki ordu konum ve harekâtını gösterdiği belirtilmiştir.

Haritaların basit dilinin anahtarını Giriş bölümündeki açıklamalar veriyor; bu nedenle giriş bölümünün, metin ve haritalardan önce okunması önem taşıyor. Nüfus haritalarında, nüfus hem hükümran devletlerin uyruğu olarak, hem de küçük ya da büyük etnik azınlıklar olarak sayıya dökülmüş; etnik unsurların nüfusu, uyruğu oldukları devletin toplam nüfusuna dahil edilerek verilmiş.

Colin McEvedynin hazırladığı tarih atlası dizisinin, tüm çağları konu alan dört cildi arasında, güncelliği nedeniyle ilk yayımlanan kitap Yakınçağ Tarih Atlası. Dizinin ikinci kitabı olan Modern Çağ cildi ise coğrafi keşifler ile başlayor ve Fransız Devrimi ile Napoléon savaşlarını da kapsayan dönemi konu alıyor. Dizi, Ortaçağ ve İlkçağ ciltleriyle dört kitap halinde tamamlanıyor.

(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *