Yazar Hakkında
Muzaffer Uyguner

Kandıra'da, 7 Şubat 1923'te dünyaya gelen Muzaffer Uyguner, edebiyatçı kimliğini daha çok yaptığı incelemelerle tanınmıştır. Ortaöğrenimini Trabzon Lisesi'nde bitirdi. Yükseköğrenimini önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı bir süre sonra aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Maliye Bakanlığı'ndaki görevinin ardından sırasıyla Ticaret Bakanlığı Müfettişliği, İktisat ve Ticaret Bakanlığı Şube Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı Başraportörlüğü, Sınayi Mülkiyet ve Sınayi Dairesi Müdürlüğü, Sanayi Dairesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sekiz yıl boyunca yürüttüğü İmar ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan emekli oldu.

Edebiyata şiirle başlayan ve İnkılapçı Gençlik, İstanbul, Yaratış ve Kaynak dergilerine denemeler yazdı. Daha sonra bu denemelerini Kayın Ağacı adlı kitabında topladı. Ilgaz, Türk Dili, Çağrı, Mülkiyeliler Birliği, Güney, Hisar, Varlık ve Yazko-Edebiyat dergilerinde şiir çevirileri, eleştiri ve inceleme yazıları yayınlayan Uyguner, bu türlerde kalem oynatan önemli isimler arasına girdi.

Muzaffer Uyguner'in Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre gibi halk ozanlarının yanı sıra, Yahya Kemal, Cahit Sıtkı Tarancı, Salah Birsel, Memduh Şevket Esendal, Sabahattin Ali ve Yaşar Kemal başta olmak üzere 20'yi aşkın çağdaş edebiyatçının yaşamını ve sanatını anlatan incelemesi bulunmaktadır.

Muzaffed Uygurner, Varlık dergisinin 1975'te açtığı yarışmaya gönderdiği eleştirisiyle birincilik ödülü kazandı.

Eserleri

İncelemeleri: Sait Faik'in Hayatı (1959), Tarancı'nın Şiir Üzerine Düşünceleri (1960), Cahit Sıtkı Tarancı (1960), Sait Faik Abasıyanık (1964), Yahya Kemal (1964), Orhan Veli Kanık (1967), Orhan Veli'nin Dil ve Şiir Üstüne Düşünceleri (1967), Reşat Nuri Güntekin (1967), Halide Edip Adıvar (1968), Bir Efsane Üzerine (1985), Yunus Emre (1989), Pir Sultan Abdal (1989), Karacaoğlan (1989), Aşık Veysel (1990), Dadaloğlu (1990), Ömer Seyfettin (1990), Salâh Birsel (1991), Dertli (1991), Şinasi (1991), Şinasi (1991), Mehmet Akif Ersoy (1991), Memduh Şevket Esendal (1991), Cahit Külebi (1991), Seyrani (1991), Aşık Ali Çatak, Bütün Yönleriyle Seyrani (1992), Mehmet Emin Yurdakul (1992), Ziya Gökalp (1992), Sabahattin Ali (1992), Halit Ziya Uşaklıgil (1992), Yahya Kemal Beyatlı (1992), Yaşar Kemal (1993), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1993), Muzaffer İzgü (1994), Necip Fazıl Kısakürek (1994), Halide Edip Adıvar (1994), Sevgi Soysal (1998)

Meslek Kitapları: Yürürlükte Bulunan Koordinasyon Heyeti Kararları (1954), Son Değişikliklere Göre Millli Korunma Kanunu (1955), En Son Değişikliklere Göre Milli Korunma Kanunu ve Cezai Hükümleri (1956), Küçük Sanat Kooparatifleri (1956), Artisanat en Turquie/ Belçika (1957), Tatbiki İntihara Beratı Hukuku (1958), Sınai Mülkiyetin Beynelmiel Himayesi ve Milletlerin Gelişmesinde Farklı Safhalar (1963), Türkiye'de Standardizasyon ve Türkiye Standartları Enstitüsü (1964), Lisans ve Teknik Bilgi Anlaşmaları ile Sanayicileri İlgilendiren Başka Konular (1967), Standart ve Kalite (1968), Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü (1971), Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü (1971), Tecim-Maliye ve Sayışmanlık Terimleri Sözlüğü (1972)